Snak om hash - før det bliver et problem

Det er en rigtig god idé at tale med sin teenager om hash, også selvom han/hun ikke ryger hash. Hvis I taler om hash, vil din teenager sandsynligvis blive mere afklaret og mindre påvirkelig. Derudover kan du videregive vigtig information og afklare eventuelle misforståelser.

Mange unge vil gerne tale med deres forældre om hash, men din tilgang kan være afgørende for, hvor god samtalen bliver. Samtalen skal være en dialog og ikke en enetale eller "20 spørgsmål til professoren". Du må som forælder meget gerne give udtryk for dine egne holdninger, men du vil ofte få mere ud af samtalen, hvis du begynder med at være nysgerrig og venter lidt med at bringe egne holdninger, erfaringer og gode råd på banen.

En god indledning til en snak om hash er simpelthen bare at begynde at tale om hash. Legalisering kan være et godt emne at tage op, fordi unge kan have holdninger til legalisering, uden at have erfaringer med hash. Så hvis du fx har hørt en debat om legalisering i radioen eller på tv, så kan du forsøge at få gang i samtalen ved at genfortælle, hvad du har hørt. En køretur i bilen eller nogle af hverdagens rutineopgaver kan være en god ramme. Det er ikke altid ved at stille spørgsmål under aftensmaden, at man får gang i en god dialog. Børn og unge taler ofte mere frit, når man laver noget sammen.

Det mest optimale vil være, hvis din teenager selv begynder at tale ud fra det, du fortæller. Hvis det ikke sker, kan du tage initiativet og være undersøgende ved at stille et åbent spørgsmål, som fx: ”Hvad tænker du om legalisering af hash?”. Vær nysgerrig og følg eventuelt op med flere spørgsmål som: ”Tror du, at flere unge vil begynde at ryge hash, hvis det blev lovligt?”. Gentag eventuelt det, din teenager har sagt for at vise, at du lytter og forstår: ”Så du tænker ikke, at flere unge vil begynde at ryge hash, fordi der allerede er så mange, der gør det i øjeblikket”. Det vil ofte få folk til at tale videre, når du gentager deres synspunkter, og du kan være undersøgende, uden at det opleves som et forhør.

Må jeg bekende kulør?

Når samtalen er godt i gang, kan du spørge ind til din teenagers syn på hash og hans/hendes viden om de negative konsekvenser ved hash. På et tidspunkt i samtalen kan det være, at din datter/søn bliver nysgerrig på dine holdninger. Dette er en fantastisk mulighed for at komme på banen med egne holdninger og information, fordi vi alle sammen lytter bedre, når vi er nysgerrige og selv efterspørger viden. Hvis du ikke bliver inviteret på banen med dine synspunkter, så kan du vælge at invitere dig selv. Du kan spørge: ”Har du lyst til at høre, hvad jeg tænker?”.

Her er det væsentligt at vide, at forældres holdning faktisk har en ret stor betydning for den unge – også selvom det ikke lige er det, den unge selv giver udtryk for. Det gælder både holdning til hash, såvel som alkohol, cigaretter og stoffer generelt. Det, at man som forælder viser en holdning mod hash, kan altså være med til at forebygge, at den unge kaster sig ud i det – og omvendt. 

Når du tager snakken med din teenager, er det væsentligt at nævne, at den første samtale sandsynligvis ikke er nok i sig selv eller kan stå alene. Det vil ofte være en proces, som over tid kan opbygge den tillid, som er nødvendig for at skabe en åben og konstruktiv dialog mellem dig og din teenager.

Hvis du oplever, at din teenager mangler viden om hash eller har en overdrevet forestilling omkring, hvor almindeligt det er at ryge hash, så er det en god idé at søge viden sammen. I kan fx besøge Sundhedsstyrelsens hjemmeside altomstoffer.dk.