Trin 1 af 7

Undgå diskussionsfælden

Julie tramper ude i gangen og smækker med døren. Hun kommer ud til sin mor i køkkenet...

Julie:
"Hvorfor skal far være så åndssvag?!"
Dit svar:

Stærkt - du undgik diskussionsfælden: I stedet for at være kritisk overfor Julies humør, anerkender du hendes følelse og spørger ind til, hvad der er sket, siden hun synes, far er åndssvag.

Julies reaktion: Årrh, I fatter bare ingenting...! [Julie ruller med øjnene og retter opmærksomheden mod sin mobil, imens hun forlader rummet]

Aarh, du er gået i diskussionsfælden: Det kan være fristende at drille og lave sjov med din teenager, når hun er dramatisk, eller når humøret svinger. Måske tænker du, at det kan vende stemningen med en sjov kommentar. Men Julie er vred. For hende er det her alvor, og hun har brug for at blive taget alvorligt.

Prøv igen

Julie er sur og irriteret og svarer dig hårdt:

Julie:
“Han har hørt fra Annas far, at Anna ryger hash, og nu vil han ik’ ha’, at jeg tager over til hende…”
Dit svar:

Stærkt - du undgik diskussionsfælden: Du gentager problemet for at vise, at du har været opmærksom og spørger undersøgende ind til, hvad Julie synes om, at Anna ryger hash. På den måde viser du Julie, at hendes opfattelse også er vigtig for samtalen.

Julies reaktion: “Du kender hende jo slet ikke! Bare glem det….” [Julie tager sine høretelefoner på, og kigger på sin mobil] Aarh, du er gået i diskussionsfælden: Du kommer til at konkludere noget om en veninde, som Julie har et nært forhold til. Selvom du anerkender, at det er irriterende for Julie, oplever hun ikke, at du forsøger at forstå situationen. Du kan med fordel være mere undersøgende og stille åbne spørgsmål. Julie har måske selv tænkt, at det er dumt af Anna, men hun er ikke klar til at dele det med dig endnu, og hvis du er for hurtig til at dømme Anna, kan det skabe modstand hos Julie. Du kunne derfor godt have spurgt om dette lidt senere i samtalen, men det er lidt for tidligt lige nu.

Prøv igen

Julie går rastløs rundt og himler lidt med øjnene, da hun siger:

Julie:
“Det er slet ik’ noget særligt, der er mange, der ryger hash.”
Dit svar:

Stærkt - du undgik diskussionsfælden: Du viser nysgerrighed og interesse for Julies holdning. Selvom en del unge prøver at ryge hash, så er det ikke sikkert, at Julie mener, at det er okay. Du får også fjernet fokus fra Anna og retter det mere mod noget generelt, så samtalen ikke bliver så personlig for Julie.

Julies reaktion: “Nej, men det var jo heller ikke det, jeg mente. Du forstår det bare ikke..” [Julie stirrer surt på dig] Aarh, du er gået i diskussionsfælden: Her stiller du et spørgsmål, som tvinger Julie til at tage stilling til, om hendes veninde Anna “bare” gør ting, fordi andre gør det, og det kan være svært for hende. Du kan godt stille det her spørgsmål senere, men lige nu er Julie stadig på vagt, og det lyder som et spørgsmål, hvor du allerede har besluttet, hvad svaret er.

Prøv igen

Julie stopper op og tænker lidt, før hun svarer.

Julie:
“Altså, Anna klarer sig jo fint, hun har lige fået et snit på 10,4.”
Dit svar:

Stærkt - du undgik diskussionsfælden: Her får du formidlet noget info om hash til Julie uden at drage forhastede konklusioner om Anna, så du undgår, at hun går i forsvar. Du begynder også at undersøge, hvordan hvordan Julie har det med Anna mere generelt, fordi det er tydeligt, at for Julie er Anna meget mere end bare “hash”.

Julies reaktion: “Men det betyder så ikke noget for Anna! Så du ved slet ikke, hvad du taler om!” Aarh, du er gået i diskussionsfælden: Her kommer du igen til at drage lidt forhastede konklusioner om Julies veninde, og det vil automatisk få Julie til at forsvare hende. Pas også på med at bruge ord som “jo” og “faktisk”, da det får dig til at lyde meget bedrevidende og som om, at din sandhed er den eneste sandhed. Selvom det er rigtigt, at de fleste unge får sværere ved at koncentrere sig, når de ryger hash, så opleves det forskelligt fra person til person.

Prøv igen

I mellemtiden er Julie blevet lidt mere rolig, og hun går hen og tager et glas vand. Efter at have tænkt lidt, siger hun:

Julie:
“Fint nok.. Altså vi snakker ikke rigtig sammen mere, men nu skal hun til fest ved Simon på lørdag... Så…”
Dit svar:

Stærkt - du undgik diskussionsfælden: Du er allerede nu begyndt at gennemskue, at problemet med at se Anna, måske hænger mere sammen med Julies behov for at være med i det sociale liv, som f.eks. ved festen. Alle teenagere ønsker at være en del af gruppen, men det kan også betyde, at man nogle gange begynder på noget, som man ikke har lyst til - f.eks. at ryge hash.

Julies reaktion: “Ja! ALLE kommer! Argh, jeg skulle aldrig have fortalt dig det her! Fuck, hvor er I bare åndssvage begge to!” Aarh, du er gået i diskussionsfælden: Du har igen draget forhastede konklusioner om folk til festen, og du glemmer at vise Julie, at du forstår, hvor vigtigt det er for hende at komme med til festen. Som teenager er det meget vigtigt at få lov til at være en del af fællesskabet, og så vidt vi ved, deltager Julie ikke for at ryge hash, men fordi hun gerne vil være en del af det sociale liv.

Prøv igen

Julie svarer uden tøven:

Julie:
“Ja, for det er ligesom alle, der kommer, men det må jeg jo ikke for far.”
Dit svar:

Stærkt - du undgik diskussionsfælden: Du anerkender, at det virkelig er vigtigt for Julie at komme med til festen, samtidig med at du giver udtryk for din egen bekymring over det med hashen. Der er jo også en grund til, at far har sagt, at hun ikke må. Prøv at se, om du kan undgå at sige “men”, da det hurtigt kan slette værdien af det, du sagde før. Brug i stedet “samtidig”, “selvom” eller “og”. Nu kan du også undersøge, hvordan Julie har det med hash.

Julies reaktion: “Jamen, den her fest er vigtig, og jeg skal bare med! Hvorfor skal I være så nederen?! I forstår det jo ikke!!!” Aarh, du er gået i diskussionsfælden: Selvom der nok skal komme mange fester i Julies liv, så vil hver eneste af dem, mens hun er teenager, nærmest handle om liv og død, fordi det er så vigtigt at føle sig som en del af fællesskabet. Hvis man ikke må være med, så er man udenfor, og det er alle teenagers største frygt. Så selvom du ved, at der nok skal komme flere fester, så prøv at se, om du kan møde Julie i hendes oplevelse og anerkend, at lige dén her fest er virkelig vigtig for hende.

Prøv igen

Julie bliver stille et øjeblik. Efter lidt tid siger hun:

Julie:
“Jeg ved ik’ helt… Det er ikke noget, jeg har lyst til…”
Dit svar:

Stærkt - du undgik diskussionsfælden: Nu har du fået åbnet for en dialog om hash med Anna, og du kan stille hende flere spørgsmål om hendes holdning til hash. Du kan få mere viden her på siden om, hvorfor der er nogen, der får lyst til at ryge hash, hvordan det påvirker hjernen, og hvornår det er problematisk. Hvis du husker at anerkende og prøve at forstå din teenager, så er hun/han også mere åben over for information.

Julies reaktion: “Det ved du da ikke noget om! Og det er i hvert fald ikke sådan, Anna har det! Jeg gider ikke diskutere det mere med dig, du forstår mig jo på ingen måde!” [Julie går ud af rummet og smækker med døren]. Aarh, du er gået i diskussionsfælden: Selvom det kan være fristende at lukke samtalen her, fordi Julie giver udtryk for, at hun ikke er interesseret i at begynde at ryge hash, ville det være langt bedre at gribe denne gyldne chance for at åbne op for en længere snak om hash, og hvad Julies syn er på det. Med dit udsagn konkluderer du desuden, at hash og afhængighed ofte hænger sammen, og når Julies tætteste reference er hendes veninde, Anna, vil hun igen føle, at du konkluderer ting om Anna.

Prøv igen