Hash eller alkohol - hvad skader mest, og kan det sammenlignes?

Neutralisering

Vi vil typisk gerne retfærdiggøre vores handlinger, også selvom vi godt ved, at de er uhensigtsmæssige. Det er også meget normalt at forsvare vores usunde vaner, og vi elsker de argumenter, der kan anvendes til dette formål. Når vi fx læser, at alkohol i små mængder er sundt for hjertet, så deler vi denne information med andre og bruger den til at retfærdiggøre selv et ret stort alkoholforbrug.

Denne måde at retfærdiggøre usunde vaner på kan beskrives som en form for neutralisering. Vi neutraliserer vores viden om risiko og vores bekymring på mange forskellige måder. Nogle af de mest almindelige neutraliseringsteknikker er:

 1. At afvise skadevirkninger
 2. At normalisere adfærden og fremhæve ”de få heldige eksempler”
 3. At angribe dem, der mener, at adfærden er problematisk
 4. At sammenligne adfærden med noget, der er værre eller ligeså slemt

Unge der ryger hash, anvender også disse neutraliseringsteknikker, når de retfærdiggør deres hashforbrug over for sig selv og andre. Her er nogle eksempler på de mest brugte argumenter:

 • Det er kun personer, der i forvejen er disponeret, der udvikler psykoser
 • Man kan ikke blive afhængig af hash
 • Alle unge ryger hash
 • Jeg kender en, der fint kan passe sin skole, selvom han ryger hash hver dag
 • Folk der ikke ryger hash stresser over alle mulige ligegyldigheder
 • Du har aldrig prøvet at ryge hash, så du ved ikke, hvad du snakker om
 • Det er også ulovligt at køre for stærkt
 • Det er meget mere skadeligt at drikke alkohol end at ryge hash

Hash vs. alkohol

Unge der ryger hash bruger ofte et argument om, at det er meget mere skadeligt at drikke alkohol end at ryge hash. Det er et såkaldt neutraliseringsargument.

Så hvordan forholder det sig egentligt: Er alkohol mere skadeligt end hash?

Det væsentligste svar er her, at det ikke giver mening at lave sammenligningen. Det skyldes to faktorer:

 1. Brug af alkohol og hash har begge potentielle skadevirkninger. Men det er meget forskellige skadevirkninger, som er svære at sammenligne, og som afhænger af, hvor meget der bliver drukket/røget og over hvor lang tid, samt hvor gammel man er. Hvis man f.eks. har et storforbrug af alkohol gennem mange år, vil det muligvis gøre mere skade på kroppen end et længerevarende brug af hash. Men hvis man er ung og skal tage en uddannelse, vil det sandsynligvis have flere negative konsekvenser at ryge hash én gang om ugen end at drikke alkohol én gang om ugen. Derudover er der blandt unge større risiko for at udvikle en afhængighed i forhold til hash, sammenlignet med alkohol. Regelmæssigt brug af hash kan blandt andet også udløse eller forværre psykoser og depressioner.
 2. Hvis vi antager, at alkohol er mere skadeligt end hash - hvorfor er det så et godt argument for at ryge hash? Alkohol og hash er begge afhængighedsskabende rusmidler og mange af de negative konsekvenser ved et overforbrug gælder i relation til begge rusmidler. Så det at fremhæve risikoen ved alkohol betyder ikke, at hash bliver mindre skadeligt, måske tværtimod.