Værd at vide om cannabis

Hvordan virker cannabis, hvor farligt er det, og hvordan påvirker det vores hjerne? Bliv klogere på nogle af de vigtigste fakta om stoffet her.

Hvordan virker cannabis?

Virkningen af cannabis kan være meget forskellig, da indholdet af THC varierer meget, alt efter hvilken form for cannabis der anvendes, og fordi man som individ påvirkes forskelligt. Den sindstilstand, man er i, når man bruger cannabis, har også en indvirkning. Ved indtagelse af cannabis kan man opleve at mærke hjertebanken, tørhed i øjne og mund, en let svimmelhed og muligvis kvalme. Man kan blive opstemt og afslappet, men man kan også få en ubehagelig panikoplevelse. I store doser kan cannabis give egentlige hallucinationer.

Fakta om cannabis

Indtagelsesform: Cannabis indtages næsten altid ved rygning, som giver den hurtigste rusvirkning, men kan også spises eller drikkes.

Type: Cannabis kan primært betegnes som et sløvende stof på grund af sin rusvirkning, og indtages typisk med det formål at blive ”stenet” eller ”skæv”. Stoffet kan også virke let stimulerende og kan ved store doser virke hallucinogent.

Varighed: Når man ryger cannabis, optræder rusen inden for få minutter, hvorimod rusen ved indtagelse gennem munden først sker efter ca. en time. Cannabisrusen er relativ kort og varer, afhængigt af dosis, i ca. 3-4 timer. De inaktive stoffer fra cannabis kan dog måles i urinen i 4-8 uger efter indtagelsen.

Hvordan påvirker cannabis hjernen?

Cannabis nedsætter korttidshukommelsen, reaktionsevnen og opmærksomheden. Cannabis nedsætter evnen til indlæring, til at løse komplicerede opgaver og til at koordinere bevægelser. Der sker ændringer i oplevelsesmåde, sansning og af tidsfornemmelsen, så tiden går langsommere, lys og lyd opleves anderledes - ofte mere intenst. Nedsættelsen af disse funktioner kan der hos voksne rettes op på, mens virkningen hos unge kan være varig.

Hvor farligt er cannabis?

Den største umiddelbare risiko ved at indtage cannabis er risikoen for ulykker, fx arbejdsulykker, i trafikken og i forbindelse med andre aktiviteter, der kræver hurtig reaktionsevne og opmærksomhed. Ved brug af cannabis, kan opfattelsen af virkeligheden forvrænges. Det betyder, at man ikke kan skelne mellem fantasi og virkelighed og er i risiko for at foretage sig ting, som er farlige og potentielt livstruende.

Skadevirkninger ved cannabis

Ved regelmæssigt brug af cannabis bliver man mere sløv, langsom og ligeglad. Man mister initiativ samt koncentration, nogle bliver nedtrykte, og det bliver sværere at løse problemer. Derfor kan brug af cannabis, særligt blandt unge, gøre det svært at gennemføre skole og uddannelse eller fastholde et arbejde. Mange unge med stort brug af cannabis ”går i stå” i deres personlige udvikling og sociale liv. Regelmæssigt brug kan også udløse eller forværre psykoser og depressioner. Jævnlig cannabisrygning skader luftveje og lunger, og det kan på sigt give bronkitits, KOL og øge risikoen for kræft. Cannabisrygning kan desuden nedsætte sædkvaliteten.

Kan man få en psykose?

Ved indtag af en stor dosis, kan cannabis give psykiske symptomer, som fx panikangst eller psykotiske symptomer. Særligt førstegangsbrugere er i risiko for at opleve stærk angst, en risiko der bliver større jo højere dosis af cannabis, man indtager. Cannabisbrug, og særligt hyppigt cannabisbrug i ungdomsårene, er forbundet med en fordoblet risiko for at få en psykose senere i livet.

Hvor stærkt er cannabis?

Indholdet af THC i cannabis kan variere meget alt efter, hvilken form for cannabis, der indtages. Det man dog kan slå fast er, at indholdet af THC i cannabis generelt er steget i løbet af de seneste år, og den cannabis, der bliver brugt er derfor stærkere, end den tidligere har været. Hvad betyder det for snakken med din teenager? Se mere i videoen herunder. 

Afhængighed

Cannabis er afhængighedsskabende. Efter korts tids hyppigt brug – fx dagligt brug i en uge – skal man have mere stof for at opnå samme virkning. Efter ca. 1 måneds hyppigt brug kan man få abstinenser, når man holder op.

Abstinenser

Abstinenssymptomerne er søvnløshed, nattesved, angst, irritation, rastløshed, koncentrationsbesvær og dårligt humør. Symptomerne opstår i løbet af 24 timer efter ophør med cannabis og kan vare flere uger. Abstinenserne er typisk værst i 2.-3. uge efter ophør og herefter aftager disse gradvist.

Cannabis sammen med andre rusmidler

Sløvhed ved cannabis bliver forstærket, hvis man samtidig drikker alkohol, tager nerve- og sovemedicin, heroin eller andre sløvende midler, hvilket øger risikoen for ulykker. Mange unge, der eksperimenterer med stoffer er ofte berusede. I sådanne situationer kan det være svært at vurdere og regulere effekterne af både alkohol og hash, hvilket øger risikoen for, at man indtager en for stor dosis. Kombination af cannabis og hallucinogene stoffer, gør den hallucinogene virkning endnu mere uforudsigelig, hvilket også giver større risiko for psykiske skader eller farlige handlinger.

Blandt nogle unges voksne eksisterer der en opfattelse af, at brugen af hash "automatisk" fører til brugen af hårde stoffer. Men hvad er op og ned i diskussionen om hash som "gateway drug"? Bliv klogere i videoen herunder.

Hvordan spotter man en person, der er påvirket af cannabis?

Man kan se og mærke påvirkningen af cannabis ved røde øjne, snøvlende tale og sløvhed i bevægelserne. Afhængigt af ens sindstilstand, kan indtag af cannabis gøre, at man bliver fnisende, snaksagelig og udadvendt, men omvendt kan rusen også medføre, at man bliver mere indadvendt og sløv.

Ved jeg nok om hash til at tage snakken?

Det kan være svært at tage snakken om hash med sin teenager, hvis man ikke føler sig ordentligt rustet og ikke synes, man ved nok om hash. Her i artiklen har du fået nogle vigtige fakta om hash med på vejen, men husk, at du sagtens kan tage snakken, selvom du ikke føler, at du er ekspert på området.