"Brugen af hash er normalt" - eller hvad?

Når der bliver talt om hash i medierne, er fokus ofte på hvor almindeligt, det er at ryge hash, eller hvor nemt det er at skaffe hash. Unge får derfor nemt den opfattelse, at hashrygning er mere udbredt, end det i virkeligheden er.

Dette fænomen gælder ikke kun i forhold til hash. Mange unge tror fejlagtigt, at andre unge dyrker mere sex, drikker mere alkohol og ryger flere cigaretter, end de faktisk gør.

Man kalder det sociale overdrivelser, når vores forestilling om andre er overdrevet i forhold til virkeligheden - og man kalder det flertalsmisforståelser, når vi har nogle forestillinger om flertallet, der er forkerte i forhold til virkeligheden. Hvis vi fx tror, at de fleste unge prøver at ryge

hash, er dette en flertalsmisforståelse, mens det er en social overdrivelse, hvis vi tror, at 20 % af de unge ryger hash en gang om måneden.

Nogle unge har den opfattelse, at det er helt normalt at ryge hash. De tror, at flertallet af danske unge jævnligt ryger hash. Ofte er det fordi, der er mange i deres omgangskreds, der ryger hash, eller fordi de gerne vil retfærdiggøre deres eget forbrug ved at normalisere det. Måske forsøger de at overbevise andre om, at hashrygning er en del af den ”normale ungdomskultur” og en helt naturlig ting at gøre, når man er ung.

Hvor mange har prøvet hash?

Cannabis er det mest brugte stof blandt unge. De senere år er der dog set et lille fald i udbredelsen af hash. For de 16-24-årige gælder det, at:

  • 41 % har prøvet at bruge hash nogensinde
  • 20 % har prøvet at bruge hash inden for det seneste år
  • 7,8 % har prøvet at bruge hash inden for den seneste måned

Blandt de 15-16-årige har 12,4 % prøvet hash nogensinde og 4,9 % har brugt hash inden for den seneste måned.

Kilde: Sundhedsstyrelsen, Narkotikasituationen i Danmark 2017

Det er vigtigt, hvad vi forestiller os om andre, fordi det påvirker vores handlinger. Hvis vi vil accepteres i en gruppe, er vi tilbøjelige til at gøre de ting, som vi tror, at de andre gør. Særligt når man er ung, forsøger man at leve op til de forventninger, som man tror, at de andre har. Så hvis din teenager får den opfattelse, at de fleste unge ryger hash, så kan det måske gøre, at han/hun tænker, at hash er noget, der skal prøves på et tidspunkt. Det kan derfor have en forebyggende virkning, hvis man som forældre korrigerer sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser i stedet for at bidrage til dem.