Hvorfor begynder man at bruge hash?

De fleste der prøver hash, gør det kun nogle få gange, fordi de er nysgerrige, eller fordi nogle af vennerne gør det. Desværre er der nogle, der udvikler et problematisk brug eller et decideret misbrug. Når man skal forklare hvorfor, kigger man ofte på risikofaktorer og beskyttende faktorer.

Jo flere risikofaktorer man har i sit liv, jo større er risikoen for, at man udvikler et problematisk brug/misbrug. Og jo flere beskyttende faktorer man har i sit liv, jo lavere er risikoen.

Beskyttende faktorer:

 • Trivsel og mental sundhed, herunder stærke personlige handlekompetencer til fx at løse problemer og fungere godt socialt

 • Gode og støttende familie-/voksenrelationer
 • Hvis man har negative holdninger til hash
 • Familie og venners negative opfattelse af hash
 • Hvis man har mange venner, der ikke bruger hash
 • Fastholdelse i uddannelse og job
 • Hvis man går til sport eller er en del af andre ”sunde fællesskaber”

Risikofaktorer:

 • Belastende opvækstvilkår med fx ustabile familierelationer, omsorgssvigt, vold, seksuelle overgreb, mobning, misbrug/psykiske problemer i familien
 • Belastende livsbegivenheder, som fx tab, sygdom, eller forældres skilsmisse
 • Mistrivsel, dårlig mental sundhed og ensomhed
 • Psykiske problemer og lidelser som fx angst, depression, ADHD
 • Eksternaliserende (udadrettet) adfærd, svag impulskontrol og dårlig følelsesregulering
 • Brug af hash/cannabis blandt familie og venner
 • Kort eller ingen uddannelse samt manglende tilknytning til arbejdsmarkedet
 • Tidlig alkoholdebut og stort alkoholindtag samt tobaksrygning
 • Tilgængelighed af hash/cannabis
 • Hvis man har positive holdninger til hash/cannabis – samt familie og venners positive holdning

For nogle unge, kan det at bruge rusmidler, som fx hash, være en måde at koble sig op på andre unge på. Det kan du høre mere om i videoen herunder.

Der kan være mange forskellige grunde til at ryge hash. En samlet forklaring er som et puslespil, der består af forskellige risikofaktorer, som hver især viser en del af det samlede billede. Der findes altså ikke én simpel forklaring på, hvorfor nogle begynder at ryge hash. Man kan f.eks. sagtens have mange risikofaktorer uden nogensinde at prøve hash.

Hash, alkohol og tobak - hænger det sammen?

I aldersgruppen 16-20 år har mere end 70 % af de drenge, der ryger cigaretter, prøvet at ryge hash. For piger er andelen ca. 60 %. Det samme gælder kun for ca. 25 % af de drenge og 17 % af de piger, der ikke ryger cigaretter.

Blandt de unge, der overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for alkoholindtagelse, har 63 % af drengene og 50 % af pigerne prøvet hash. Blandt de unge, der ikke overskrider højrisikogrænsen, er andelen 32 % for drenge og 23 % for piger.

Kilde: National Sundhedsprofil Unge, Sundhedsstyrelsen; 2011.

Hash og dårlig mental sundhed - hænger det sammen?

18,9 procent af 15-25-årige med svær eksternaliserende adfærd har brugt cannabis mindst 20 dage den seneste måned. For unge med få psykiske problemer er andelen 1,2 procent.

Kilde: UngMap – En metode til identificering af særlige belastninger, ressourcer, rusmiddelbrug/misbrug og trivsel blandt 15-25 årige. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet; 2015.